Muzyczna Francja

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

MUZYCZNA FRANCJA

MUZYCZNA FRANCJA

Żaden kurs językowy nie daje tak szybkich i namacalnych efektów nauki, jak szkolenie w kraju w którym dany język jest językiem urzędowym. Uczenie się francuskiego w sercu zachodnioeuropejskiego państwa pozwala, poza wiedzą teoretyczną, na wykorzystanie umiejętności w praktyce – czego nie można osiągnąć ucząc się w ojczystym kraju. Dodatkowym atutem wyjazdu na zagraniczne kursy francuskiego jest niewątpliwie walor turystyczny. Podczas kilkutygodniowego pobytu w Paryżu lub Genewie kursant poznaje zwyczaje i kulturę panujące we francuskim społeczeństwie wzbogacając jednocześnie swoją wiedzę ogólną o świecie.

praca Francja


Jak wyjechać na kurs językowy?
Osoba chcąca podnieść swoje kwalifikacje z zakresu posługiwania się językiem francuskim powinna zapoznać się z katalogiem szkół językowych, w których ofercie znajduje się organizacja wyjazdów do Francji. Szkoły reklamują się w Internecie a informacje o warunkach szkoleń językowych są ogólnodostępne.
Szkoły, oprócz zajęć dydaktycznych oferują zorganizowany transport kursantów, zapewnienie wyżywienia oraz miejsca zamieszkania. Uczniowie ze wszystkich stron świata kwaterowani są w akademikach, co zapewnia możliwość zawierania międzynarodowych przyjaźni oraz konieczność posługiwania się innymi językami nawet w czasie wolnym od zajęć. Inną ciekawą formą pobytu jest zamieszkanie u rodowitej francuskiej rodziny. Szkoła językowa nawiązuje współpracę z lokalnymi mieszkańcami i w ten sposób uczeń staje się integralną częścią francuskiej społeczności.
Wyjazdowe kursy językowe organizowane są dla dorosłych oraz młodzieży. Trwają od kilku tygodni do pełnego roku szkolnego. Młodzież szkolna, dla której kilkumiesięczny pobyt we Francji uniemożliwia obowiązek szkolny, może odbyć szkolenie w formie wakacyjnego turnusu. Dołączenie do konkretnej grupy szkoleniowej poprzedzają zazwyczaj testy umiejętności. Wynik testu pozwala organowi prowadzącemu zapewnić odpowiedni poziom nauczania, dostosowany do indywidualnych potrzeb i predyspozycji kursanta.

Dlaczego warto postawić na kursy językowe we Francji?
System edukacji w Polsce stawia bardzo duży nacisk na przyswajanie słownictwa, zasad gramatyki i pisowni. Nauka nie jest jednak skoncentrowana na wykorzystywaniu teorii podczas konwersacji. Organizacja nauki w warunkach, w których całe otoczenie posługuje się językiem obcym sprzyja przede wszystkim pozbyciu się bariery językowej oraz wypracowaniu umiejętności płynnej wypowiedzi. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli kończą się egzaminem sprawdzającym, a nawet certyfikatem.

Zagraniczny kurs francuskiego pozwala przeżyć niesamowitą przygodę, poznać społeczeństwo lokalne oraz rówieśników z innych miejsc na świecie. Czas po zajęciach można przeznaczyć na rozrywkę, zwiedzanie Francji lub udział w imprezach i wydarzeniach organizowanych przez miasto. Choć cena tygodnia nauki języka w paryskiej szkole może wydać się wygórowana, to możliwości jakie niesie za sobą wyjazdowy kurs języka francuskiego wart jest takiej kwoty. Kurs językowy we Francji to znakomita inwestycja w siebie a na to nigdy nie warto żałować pieniędzy.


busy do Francji