Muzyczna Francja

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

MUZYCZNA FRANCJA

MUZYCZNA FRANCJA

Nauka języków obcych może odbywać się różnymi metodami – od kursów e-learningowych w domu poprzez indywidualne korepetycje oraz kursy w lokalnych szkołach językowych. Nie od dziś wiadomo jednak, że najlepsze efekty nauki języka obcego osiąga się podczas pobytu w kraju, w którym dany język obcy jest stosowany na co dzień. Opanowanie języka francuskiego będzie najefektywniejsze jeśli nauka, zamiast w szkolnej ławce w Polsce, odbędzie się na przykład w Paryżu. Przebywanie za granicą umożliwia bowiem ciągły kontakt z obcokrajowcami, dzięki czemu proces nauki nie kończy się po kilku godzinach regulaminowej lekcji, ale trwa nieprzerwanie, nawet po opuszczeniu szkolnych murów. Dodatkowym atutem jest możliwość poznania rodzimego akcentu oraz mowy potocznej, której często szkoły językowe w Polsce nie poświęcają należytej uwagi.

Organizacja wyjazdów do Francji
Profesjonalne szkoły nauki języka francuskiego działają kompleksowo oferując nie tylko edukację, ale również podróż oraz zakwaterowanie i wyżywienie w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły. Kursy francuskiego odbywają się między innymi w Paryżu, Nicei i Genewie.
Kursanci mogą zamieszkać w akademikach, hotelach, wynajętych pokojach albo u rodziny francuskiej. Obie możliwości pozwalają na poznanie obcych kultur – w akademikach kwaterowani są bowiem uczniowie pochodzący z różnych stron świata.

Cykl szkoleniowy może trwać 12 miesięcy, choć wiele szkół oferuje szkolenia kilkutygodniowe. W tygodniu przewiduje się przeważnie około 20 godzin nauki oraz szeroki wachlarz innych form aktywności i zajęć pozalekcyjnych – wycieczki, spotkania, wyjścia na wydarzenia sportowe. Grupy podzielone są według poziomu posiadanych umiejętności językowych dzięki czemu program jest dostosowany do ucznia. Dla młodzieży szkolnej, która w roku szkolnym nie może wyjechać do Francji organizowane są letnie wyjazdy językowe.

Korzyści płynące z nauki za granicą.
Kursy językowe we Francji dają wiele możliwości poznawczych, nie tylko w obszarze samej nauki słów i gramatyki. Obecność wśród mieszkańców, posługujących się tylko językiem francuskim, poniekąd wymusza wyzbycie się nieśmiałości i przełamanie bariery pojawiającej się przy rozmowie w obcym języku. Dodatkowo wyjazd jest wielka szansą na poznanie kultury kraju oraz mowy w sytuacjach nieformalnych.
Zajęcia prowadzone są w grupach międzynarodowych co powoduje, że kursanci z zasady nie posługują się w czasie zajęć swoimi ojczystymi językami. Lekcje, w języku francuskim, prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni lektorzy, a same szkoły posiadają zazwyczaj akredytację ministra edukacji. Niektóre kursy kończą się egzaminami kwalifikacyjnymi – uczniowie wracają do domu z certyfikatem stwierdzającym poziom umiejętności językowych.

Wyjazd do szkoły językowej może być zarówno możliwością efektywnego podniesienia kompetencji językowych, jak i znakomitym wyjazdem rekreacyjnym. Szkoły kuszą przyszłych uczniów ciekawą ofertą zajęć pozaszkolnych, dzięki którym podróż nabiera wymiaru turystycznego.


Zapytaj o ofertę przewozową http://polskafrancja.pl

Nauka francuskiego